LÄR DITT BARN ATT LÄSA NU

Har du ett barn mellan 4–6 år som vill lära sig läsa? Fler än 30 000 förskolebarn är redan igång!

LUST ATT LÄRA BARNET ATT LÄSA?

Många barn är redo att lära sig läsa långt innan skolstarten. Små barn ser text överallt. De är nyfikna på bokstäver och ord och frågar ”Vad står det där?”. De vill ha svar. De vill lära sig mer, och vi bör inte hålla dem tillbaka.

Läs mer om serien

VARFÖR SKA MAN LÄRA SIG LÄSA INNAN SKOLSTARTEN

För att läsfärdigheterna utvecklas NU! Ditt barn är redan igång med att lära sig läsa. Varenda läsestund ni har, är ett steg på vägen mot att läsa själv.

Därför ska ni börja nu!