EN VERKTYGSLÅDA FÖR BARN SOM VILL LÄRA SIG LÄSA

 

I Gobokens ”Lär dig läsa”-serie får ni en högläsningsbok och två lär-dig-läsa-böcker i varje bokpaket! Dessutom får ni tillgång till digitala utgåvor av alla 3 böckerna. Varje bokpaket ger läslust, inspirerar till fina samtal och ger er fina läsestunder tillsammans.

HÖGLÄSNINGSBÖCKER

Högläsningsböckerna är en samtling utvalda och varierande berättelser. Engagerande historier och faktaböcker ger barnet olika infallsvinklar till omvärlden och saker som sker utanför deras egen verklighet. Högläsning är fortsatt viktigt! Det ökar ordförrådet och förmågan att förstå en uppläst text.

LÄR-DIG-LÄSA-BÖCKER

Dessutom får barnet två lär-dig-läsa-böcker där historierna på olika sätt är knutna till högläsningsboken. Läs därför högläsningsboken först, och ta er sedan an lär-dig-läsa-böckerna. Först läser ni lär-dig-läsa-böckerna tillsammans och pratar om handlingen. Sedan uppmuntrar du barnet att prova att läsa lite själv. Med hjälp och uppmuntran kommer barnet efter ett tag att kunna läsa några ord och enkla meningar på egen hand. Att lära sig läsa handlar om att öva, öva och öva!

Så lär du ditt barn att läsa

TRE NIVÅER

Lär-dig-läsa-böckerna är indelade i tre nivåer. Böckerna på första nivån ger barnet en mjuk start på läsningen, och skapar trygghet kring de första bokstäverna. Det ger både självförtroende och läslust.

Orden i de första böckerna är mestadels ljudriktiga, det vill säga att det finns ett starkt samband mellan skrivsätt och uttal. Att läsa handlar om mer än att känna igen ord. Orden ska sättas samman till meningar, de ska förmedla fakta och berättelser.

ROLIGA FIGURER

I alla lär-dig-läsa-böckerna gömmer sig en extra berättelse i bilderna. Det ser den lilla punkten Läspluttenoch hans vänner till! Dessutom gömmer sig Läsplutten i texten. Leta efter honom med förstoringsglaset ni fick i välkomstgåvan.

Lär känna alla tecken!

ORDLEKAR OCH UPPGIFTER

Alla lär-dig-läsa-böcker innehåller en enkel vägledning till de vuxna. Det finns också uppgifter och bokstavs- och ordlekar längst bak i böckerna som kan bidra till ökad läsförståelse och skärpa barnets blick för detaljer.

DIGITALA BÖCKER

Ni får både högläsningsböckerna och lär-dig-läsa-böckerna i både pappersversioner och som e-böcker. Ni kan välja om ni vill lyssna till ljudspåret medan ni läser e-böckerna, eller om ni bara vill läsa dem själva.

När ni väljer att lyssna till e-böckerna, markeras orden som läses upp. Det visar barnet läsriktningen och kan ge det en bättre förståelse för hur ord är sammansatta till meningar.