LÄSINLÄRNINGEN HAR REDAN BÖRJAT

Ditt barn är redan igång med att lära sig läsa! Förberedelserna började första gången du tog upp en bok och läste den för ditt barn. Högläsning, samtal och sång har lärt barnet att både prata och förstå, och har bidragit till att utveckla förmågan att lära sig läsa. På så sätt börjar läsninlärningen helt naturligt i hemmet.

Alla ord som barnet hört från födseln och framåt, och alla läsestunderna ni haft, betyder något den dagen barnet ska lära sig att läsa på egen hand. Barnet måste känna till ordens betydelse, för att bli en bra läsare. Barn som kan många ord, har lättare att förstå betydelsen av en text de läser eller lyssnar till. Det gör dem till bättre läsare.

GÖR LÄSESTUNDEN STÖRRE

Att lära ditt barn att läsa, är att ta läsestunden ett steg vidare. Så enkelt och så magiskt. Hjärtat i Gobokens Lär dig läsa är att ta vara på läsglädjen och fortsätta med de fina högläsningsstunderna. Du fortsätter att läsa högt för barnet, och snart börjar barnet läsa högt för dig från lär-dig-läsa-böckerna.

HÖGLÄSNING = INLÄRNING

Studier visar gång på gång att högläsning har en enorm påverkan på senare läsfärdigheter. Högläsning ger barnet ett större ordförråd, barnet lär sig hur historier är uppbygda, att koncentrera sig och förstå det som berättas. Böcker innehåller många ord vi inte använder så ofta i vardagen, men som barnet kommer att ha stor nytta av att kunna.

Det mesta av undervisningen under barnets första skolår sker muntligt. Utan bra språkförståelse kommer barnet inte att kunna uppfatta vad som blir sagt. Under högläsningsstunden blir den vuxne uppmärksam på vad barnet är intresserat av, vad det kan namnet på och prata om, och kan då relatera det till barnets eget liv och upplevelser. Så stärks språkförståelsen. Och att du läser kilometervis av text tillsammans med barnet, gör det mycket enklare för barnet att lära sig läsa själv!

Läsning är en viktig nyckel till inlärning. Bra läsare tillägnar sig kunskap enklare i alla ämnen i skolan, även i matematik och naturvetenskapliga ämnen, och klarar sig ofta bra. Att få barnet att känna trygghet inför bokstäver och ord, är att ge ditt barn den bästa utgångspunkten i inlärningsprocessen livet ut.

ORD FÖR ORD, STEG FÖR STEG

Vad kan vara tryggare än att lära sig läsa i knät på en uppmuntrande mamma eller pappa? Det betyder inte att lära sig läsa är enkelt, eller att ni ska ha skola hemma. Men ni kan göra läsinlärningen till en fin stund i vardagen – en naturlig förlängning av de mysiga läsestunderna ni redan har tillsammans.

ÖVNING GER FÄRDIGHET

Läsning är ingen kunskap, men väl en färdighet som kräver mycket övning. Låt det bli lika naturligt att barnet övar sig på att läsa för dig, som att du läser för barnet! Se lästips här.

Troligen måste barnet läsa många böcker och få mycket ros och uppmuntring från dig, innan det blir en bra läsare. Men varje nytt ord som barnet klarar att läsa själv, ger ökat självförtroende, och blir ett nytt steg på vägen mot läsningen. En resa mot mer kunskap, kul och magiska läsupplevelser!